Seminar

PILEGRIM I TROENS HUS
Kristiansund Kirke Kunst Kulturfestival og Møre bispedømme inviterer til pilegrimsseminar i Frei kirke og Knudtzonlunden onsdag 20 september kl 10.30.

Hva ønsker pilegrimer i møtet med kirken? Og hvordan kan kirken møte pilegrimene på best mulig måte?

Interessen for pilegrimsvandringer og pilegrimsreiser er økende i vårt bispedømme. Stadig flere menigheter bruker pilegrimsmotivet i sitt arbeid på en eller annen måte, og nye pilegrimsleder blir etablert. Også i Møre bispedømme. I 2015 ble pilegrimsleden fra Valldal til Dombås åpnet, og etter planen skal Kystpilegrimsleia fra Stavanger til Trondheim åpnes i 2018.

Bidragsytere: 

  • Einar Vegge, pilegrimsprest Nidaros
  • Bernt Aanonsen, pilegrimsprest og prosjektleder for Pilegrim i nord
  • Margrete Kvalbein, dansekunster/fungerende sogneprest på Frei
  • Gerd Anne Årset, prost i ytre Nordmøre prosti
  • Kjersti Kolbjørnsrud, seniorrådgiver i Kirkerådet

Program:

Frei kirke/Rastarkalv:

10.30         «Kunsten å ankomme – Kroppen og helligstedet» Margrete Kvalbein,                               dansekunstner og fungerende Sogneprest på Frei

Knudtzonlunden:

11.30         «Troens ytterside – Hva særmerker pilegrimsreise som trospraksis» Einar                       Vegge, pilegrimsprest i Nidaros

12.30         Lunsj

13.30         «Kunsten å ta imot – Lokalmenigheten i møte med pilegrimer» Bernt                               Aanonsen, pilegrimsprest og prosjektleder for Pilegrim i Nord

14.30         Pause

14.45         «Enhver kirke et pilegrimsmål» Gerd Anne Aarset, prost i Ytre Nordmøre                         prosti

15.15         «På sporet» – Pilegrimsmotivet i kirkens ungdomsarbeid, Kjersti                                       Kolbjørnsrud, seniorrådgiver Kirkerådet

16.00         Panelsamtale – erfaringsdeling

16.45         Slutt

Seminaravgift:
500,- inkludert lunsj, kaffe og kake, ved påmelding før 15. september

Påmelding:
Via Møre bispedømme sin hjemmeside.

For spørsmål, kontakt:
Kulturrådgiver i Møre bispedømme
John Erik Brakstad
E-post: jb862@kirken.no
Telefon: 915 43 656

 

 

 

Reklamer