Seminar

BARN – KUNST OG TRO

Kristiansund Kirke Kunst Kulturakademi inviterer i samarbeid med Møre bispedømme og Norske kirkeakademier til et seminar om trosrelatert kunst i Den kulturelle skolesekken og kunst i trosopplæringen.

Sted:
Festiviteten, Kristiansund onsdag 21. september kl 10:00.
Priser:
Seminar inkl. lunsj kr 990,-
Seminar inkl. lunsj og konsert med Egil Kapstad og Jan Erik Vold tirsdag kveld kr
1 240,-
Seminar inkl. lunsj og konsert med Norwegian Cornett & Sackbuts onsdag kveld kr
1 190,-

Tilleggsavgift på kr 500,- ved påmelding etter 1. september.

Elektronisk påmelding her.

Programmet oppdateres fortløpende,  så langt er disse bekreftet:

Einar Solbu – tidligere direktør for Rikskonsertene, studiesjef på Norges musikkhøgskole og dekan på fakultet for scenekunst på Kunsthøgskolen i Oslo.
Kristin Gunleiksrud Raaum – leder i Kirkerådet.
Tom Remlov – sjef for Riksteateret.
Kari Falk  – administrativ leder av Kulturkirken Jakob.
Heidi-Iren Wedlog Olsen – fylkeskultursjef Møre og Romsdal fylkeskommune.
Amina Sahan – kunstner.
Morten Jostad – forfatter, dramatiker og skuespiller.
Inger Bakke – kunstnerisk leder for Høstscena i Ålesund, skuespiller og produsent.
Ingeborg Midttømme – biskop i Møre bispedømme.
Bente Wangensteen – rådgiver undervisning, Møre bispedømme.
Kristine Aksøy – seksjonsleder, seksjon for barn, unge og trosopplæring, Kirkerådet.
Peder A. Rensvik – kantor og kunstnerisk leder i Kristiansund Kirke Kunst Kulturakademi.

 Program (Med forbehold om endringer):

10.00: Velkommen!
10.20: BARNET OG RELIGIONSFORANKRET KUNST

 • Tom Remlov: Et farlig område eller en ressurs – om dannelse, opplevelse, påvirkning og kvalitet.
 • Peder A. Rensvik og Anja Sletten: Kirkekunstrelaterte produksjoner for barn – hva er gjort?
 • Ingeborg Midttømme: Barnas skattkammer – kunsten som ressurs i kirken.

11.45: Pause
12.00: DEN RELIGIONSFORANKREDE KUNSTENS PLASS I DEN KULTURELLE SKOLESEKKEN

 • Amina Sahan: Trosrelatert kunst i skolen.
 • Morten Jostad: Å velge barnets synsvinkel. H. C. Andersen og Henrik Wergeland. Da romantikken forandret vårt menneskesyn.
 • Inger Bakke: Erfaringer med formidling av trosrelatert kunst til barn.

13.15: Lunsj
14.00: Velkommen tilbake
14.10: KUNSTENS PLASS I TROSOPPLÆRINGEN

 • Kristin Gunleiksrud Raaum: Utfordrer kunsten troen?
 • Kari Falk Sirnes: Inntrykk – uttrykk. Kunsten å være barn i kirken.
 • Kristine Aksøy: Kunstens plass i trosopplæringen.

15.15: Pause
15.35: ANSVAR OG HANDLING – HVEM GJØR HVA NÅ?
Panelsamtale og åpen samtale ledet av Tom Remlov og Einar Solbu
Paneldeltagere:

 • Amina Sahan
 • Kristin Gunleiksrud Raaum
 • Heidi-Iren Wedlog Olsen
 • Bente Wangensteen
 • Kristine Aksøy

 

 

Jobber du med barn i et trossamfunn, i skolen, i barnehagen eller som kunstner og kunstformidler, er du neppe fremmed for slike spørsmål:

 • Trosrelatert kunst – et farlig område eller en ressurs?
 • Er kunsten farlig for troen?
 • Hva er kunstnerisk kvalitet og hvilken rolle spiller den?
 • Hvilket ansvar har skolen, trossamfunnene, Den kulturelle skolesekken og kunstmiljøene for at barn får oppleve det beste av trosrelatert kunst?

Menneskers trosliv har en sterk innflytelse på et samfunns kultur. I Norge, som ellers i den vestlige verden, har menneskers praktisering av sin tro gjennom århundrene vært en viktig faktor i utformingen av det verdi- og kulturgrunnlag samfunnet bygger på i dag. Det kulturelle og verdimessige univers som menneskers trosutøvelse har skapt, preger samfunnsstrukturer og ytrings- og kommunikasjonsformer. Innenfor dette universet er viktige deler av den kunst vi omgir oss med blitt til. Svært mye litteratur, visuell kunst, arkitektur, musikk og dramatikk er skapt enten for å utforske troens mysterier, eller for å utfordre religionens sannheter og dogmer. I dag preges samfunnet vårt av religiøst mangfold, noe som igjen bidrar til en videreutvikling av samfunnets verdigrunnlag.

Vi våger to påstander som vi ønsker å utforske ved seminaret:

 • Det er en samfunnsoppgave å legge til rette for at barn og unge blir kjent med den kunsten som er skapt innenfor eller med inspirasjon fra religionsutøvelsens univers.
 • Religionsforankret kunst byr på uante muligheter for trossamfunnene når de skal vise barn og unge som søker til trosopplæring, inn mot opplevelse og forståelse av troens mysterier.