Styret og kunstnerisk råd

Styret i Festspillene i Kristiansund AS

Einar Solbu
Sylvia Stokke
Ole Eirik Ree
Anja Sletten
Trond Sæterøy

Kunstnerisk råd i Festspillene i Kristiansund

Kjetil Bjerkestrand
Jon Arne Mogstad
Ingri Midgard Fiksdal
Marit Grytnes Dullaert