Ledelsen

Festivalstyret:

Ragnhild Helseth
Stein-Åge Sørlie
Mildrid Fiske
Elin Lillevik
Bjarne Elde
Eigunn Stav Sætre

Administrasjon:

Festivalsjef Peder A. Rensvik
Daglig leder Margaret Rensvik

Festivalens eiere:

Kristiansund kommune

Kristiansund kirkelige fellesråd

Reklamer