Styret og kunstnerisk råd

Styret i Kristiansund Kirke Kunst Kulturfestival AS

Einar Solbu
Bjørn Eeg
Sylvia Stokke
Ole Eirik Ree
Unni Dahl

Kunstnerisk råd i Kristiansund Kirke Kunst og Kulturfestival AS

Peder Rensvik

Resten av kunstnerisk råd vil snart bli kunngjort.