Historikk

Kristiansund kirke kunst kulturfestival blir til

  1. januar 2000 ble det nye orgelet i Nordlandet kirke innviet, noe som ble markert med et ukeslangt konsertprogram. Arrangementet var så vellykket at kantor, Peder A. Rensvik, tok initiativ til å gjøre dette til en årlig festival. Sammen med Kristiansund kirkelige fellesråd arrangerte de den første festivalen i mars 2001. De fant ut at tidspunktet ikke var optimalt og endret det året etter til september, og siden har festivalen funnet sted i uke 38.

Kirken har vært en arena for mange ulike kunstformer og det finnes store kulturrikdommer der det kirkelige og det kunstneriske møtes. Derfor var det rom for å etablere en festival der disse kulturrikdommene kunne utforskes og gjøres tilgjengelige for flere.

Kristiansund Kirke Kunst Kulturfestival gjennomfører den årlige festivalen i september, driver regional konsertvirksomhet ellers i året og Kirkens senter for kulturformidling til barn og unge.

Festivalen har som overordnet mål å styrke kontakten mellom kirke, kultur-, samfunns- og næringsliv, og bidra til en levende dialog mellom kunstnere, kirkeledere og allmennheten.

Kirkens senter for barn og unge er et regionalt og nasjonalt senter for produksjon/produksjonsassistanse/formidling av kunst- og kulturopplevelser til barn og unge i alderen 0-19 år. Virksomheten baseres på kirkens kunst. Man ønsker å presentere den store kulturrikdommen og kulturhistorien som finnes i kirkene. Det er med på å skape bevissthet rundt egen identitet og lokal tilhørighet og historie.